• Kempos - Wij zijn het kompas tussen Gemeentes & Zorgaanbieders

Ondersteuning in de bedrijfsvoering

Doorgaande decentralisaties, strengere accountantscontroles, digitalisering, interne beheersing en controles brengen grote verandering met zich mee in de relatie gemeenten-zorgaanbieders. Veranderingen die door zullen blijven gaan. En dat vraagt veel van uw organisatie. Daarbij kunnen zich ook nog eens onaangename verrassingen voordoen als het vertrek of uitval van een collega. Gelukkig kunt u altijd terugvallen op Kempos.
Bijvoorbeeld voor het optimaliseren van processen, aansturen, uitvoeren en kwaliteitsverbetering. Of interne controle en begeleiding van de accountantscontrole en jaarrekeningtrajecten. Kempos heeft ruime ervaring in tijdelijke ondersteuning, controle en advisering bij zorgaanbieders.
Enthousiast praten we graag met u door over (tijdelijke) invulling voor/als:

  • (concern)controller;
  • (hoofd en medewerker) financiële administratie;
  • Aansturing / uitvoering / doorontwikkeling van de IC-functie;
  • Begeleiding van de accountantscontrole en jaarrekeningtraject;
  • Medewerker planning en control.

“We hebben ruime ervaring op het gebied van tijdelijke ondersteuning, controle en advisering bij zorgaanbieder”

Ondersteuning in de bedrijfsvoering

Doorgaande decentralisaties, strengere accountantscontroles, digitalisering, interne beheersing en controles brengen grote verandering met zich mee in de relatie gemeenten-zorgaanbieders. Veranderingen die door zullen blijven gaan. En dat vraagt veel van uw organisatie.

Daarbij kunnen zich ook nog eens onaangename verrassingen voordoen als het vertrek of uitval van een collega. Gelukkig kunt u altijd terugvallen op Kempos.
Bijvoorbeeld voor het optimaliseren van processen, aansturen, uitvoeren en kwaliteitsverbetering. Of interne controle en begeleiding van de accountantscontrole en jaarrekeningtrajecten. Kempos heeft ruime ervaring in tijdelijke ondersteuning, controle en advisering bij zorgaanbieders.
Enthousiast praten we graag met u door over (tijdelijke) invulling voor/als:

  • (concern)controller;
  • (hoofd en medewerker) financiële administratie;
  • Aansturing / uitvoering / doorontwikkeling van de IC-functie;
  • Begeleiding van de accountantscontrole en jaarrekeningtraject;
  • Medewerker planning en control.

“We hebben ruime ervaring op het gebied van tijdelijke ondersteuning, controle en advisering bij zorgaanbieder”

Hebben we uw interesse gewekt?

Neem dan contact met ons op. Geheel vrijblijvend nemen we de tijd voor u om uw wensen door te spreken.