• Kempos - Wij zijn het kompas tussen Gemeentes & Zorgaanbieders

De rol van de zorgaanbieder

De overdracht van de Wmo en Jeugdzorg naar de gemeenten vraagt steeds meer van u als organisatie die de zorg daadwerkelijk levert. De relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders is sowieso al een andere dan die tussen een doorsnee klant en een aannemer. Uw dienstverlening gaat immers over mensen. Als het goed is, deelt u dezelfde ambities en doelen als uw opdrachtverleners. Vanuit deze visie ondersteunt Kempos zorgaanbieders met kwaliteitsborging van de dienstverlening en de interne processen die nodig zijn.

Als u zorg levert, kunnen afspraken, tarieven en voorwaarden van gemeente tot gemeente verschillen. Door Kempos in te schakelen, blijft u door de bomen het bos zien. Kempos ondersteunt uw organisatie zodanig dat u aan de (verschillende) regels voldoet en uw bedrijfsprocessen daarop optimaal aansluiten.

Kempos ondersteunt u met heldere rapportages, geschikt voor in- en extern gebruik. Door gedurende het jaar de rechtmatigheid en kwaliteit van geleverde zorg vast te stellen, kunt u waar nodig tijdig bijsturen. Met Kempos krijgt u inzicht in de kwaliteit van de zorg die uw organisatie levert en of die voldoet aan wat u met de opdrachtgever heeft afgesproken. En dat geeft rust.

Met Kempos vindt u de juiste oplossingen vanuit een open en constructieve dialoog tussen gemeenten en zorgaanbieder. Vanuit het gemeenschappelijke belang voor goede zorg tegen een betaalbare prijs, door betere afstemming en samenwerking. Het hoe bespreken we graag met u in een vrijblijvend (desgewenst online) gesprek.

Kempos voorkomt risico’s in uw bedrijfsvoering
Om uw diensten in opdracht van de gemeenten te kunnen leveren, moet u voldoen aan alle wettelijke regels en lokale voorwaarden, die overal anders zijn. En dat kan u uit de slaap houden. Want wat gebeurt er als u onverhoopt niet aan alle wettelijke regels en gemeentelijke voorwaarden voldoet? Kunnen declaraties achteraf als onrechtmatig bestempeld worden en moeten die worden terugbetaald?

Deze zorgen en risico’s voorkomt u (met ondersteuning van Kempos) door antwoorden te vinden op vragen als:

  • Hoe realiseer ik het kwaliteitsniveau dat ik met mijn organisatie ambieer?
  • Waar en hoe richt ik mijn processen in?
  • Zijn de kwaliteitsnormen ingebed in de processen binnen onze organisatie?
  • Waarborgen wij de rechtmatigheid en doelmatigheid in de zorg die wij leveren?
  • Zorgen wij voor verantwoorde in- en externe rapportages?

Voor financiers als gemeenten en zorgverzekeraars zijn betrouwbare partners essentieel. En u heeft de ambitie om met uw organisatie die betrouwbare partner te zijn die aan alle voorwaarden voldoet en de kwaliteit waarborgt. Kempos ondersteunt uw ambitie. En doet dat vanuit het gemeenschappelijk belang voor de cliënten en vanuit de visie dat u via een constructieve dialoog samen verder komt.

Omwille van de continuïteit heeft uw organisatie hetzelfde belang als uw opdrachtgevers: goede zorg voor (kwetsbare) inwoners tegen een eerlijke prijs. Dat vraagt tijdige en frequente afstemming. Periodieke evaluaties van kwaliteit en rechtmatigheid zorgen voor prettige verhoudingen en voorkomen voor beide partijen (onaangename) verrassingen achteraf.

“Wij voorzien u van heldere rapportages die voor zowel intern als extern gebruik geschikt zijn.”

De rol van de zorgaanbieder

De overdracht van de Wmo en Jeugdzorg naar de gemeenten vraagt steeds meer van u als organisatie die de zorg daadwerkelijk levert. De relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders is sowieso al een andere dan die tussen een doorsnee klant en een aannemer. Uw dienstverlening gaat immers over mensen. Als het goed is, deelt u dezelfde ambities en doelen als uw opdrachtverleners. Vanuit deze visie ondersteunt Kempos zorgaanbieders met kwaliteitsborging van de dienstverlening en de interne processen die nodig zijn.

Als u zorg levert, kunnen afspraken, tarieven en voorwaarden van gemeente tot gemeente verschillen. Door Kempos in te schakelen, blijft u door de bomen het bos zien. Kempos ondersteunt uw organisatie zodanig dat u aan de (verschillende) regels voldoet en uw bedrijfsprocessen daarop optimaal aansluiten.

Kempos ondersteunt u met heldere rapportages, geschikt voor in- en extern gebruik. Door gedurende het jaar de rechtmatigheid en kwaliteit van geleverde zorg vast te stellen, kunt u waar nodig tijdig bijsturen. Met Kempos krijgt u inzicht in de kwaliteit van de zorg die uw organisatie levert en of die voldoet aan wat u met de opdrachtgever heeft afgesproken. En dat geeft rust.

Met Kempos vindt u de juiste oplossingen vanuit een open en constructieve dialoog tussen gemeenten en zorgaanbieder. Vanuit het gemeenschappelijke belang voor goede zorg tegen een betaalbare prijs, door betere afstemming en samenwerking. Het hoe bespreken we graag met u in een vrijblijvend (desgewenst online) gesprek.

Kempos voorkomt risico’s in uw bedrijfsvoering
Om uw diensten in opdracht van de gemeenten te kunnen leveren, moet u voldoen aan alle wettelijke regels en lokale voorwaarden, die overal anders zijn. En dat kan u uit de slaap houden. Want wat gebeurt er als u onverhoopt niet aan alle wettelijke regels en gemeentelijke voorwaarden voldoet? Kunnen declaraties achteraf als onrechtmatig bestempeld worden en moeten die worden terugbetaald?

Deze zorgen en risico’s voorkomt u (met ondersteuning van Kempos) door antwoorden te vinden op vragen als:

  • Hoe realiseer ik het kwaliteitsniveau dat ik met mijn organisatie ambieer?
  • Waar en hoe richt ik mijn processen in?
  • Zijn de kwaliteitsnormen ingebed in de processen binnen onze organisatie?
  • Waarborgen wij de rechtmatigheid en doelmatigheid in de zorg die wij leveren?
  • Zorgen wij voor verantwoorde in- en externe rapportages?

Voor financiers als gemeenten en zorgverzekeraars zijn betrouwbare partners essentieel. En u heeft de ambitie om met uw organisatie die betrouwbare partner te zijn die aan alle voorwaarden voldoet en de kwaliteit waarborgt. Kempos ondersteunt uw ambitie. En doet dat vanuit het gemeenschappelijk belang voor de cliënten en vanuit de visie dat u via een constructieve dialoog samen verder komt.

Omwille van de continuïteit heeft uw organisatie hetzelfde belang als uw opdrachtgevers: goede zorg voor (kwetsbare) inwoners tegen een eerlijke prijs. Dat vraagt tijdige en frequente afstemming. Periodieke evaluaties van kwaliteit en rechtmatigheid zorgen voor prettige verhoudingen en voorkomen voor beide partijen (onaangename) verrassingen achteraf.

“Wij voorzien u van heldere rapportages die voor zowel intern als extern gebruik geschikt zijn.”

Hebben we uw interesse gewekt?

Neem dan contact met ons op. Geheel vrijblijvend nemen we de tijd voor u om uw wensen door te spreken.