• Kempos - Wij zijn het kompas tussen Gemeentes & Zorgaanbieders

De rol van de gemeente

Relatie zorgaanbieder-gemeente.
De relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders is anders dan die tussen een doorsnee klant en een aannemer: u dient namelijk dezelfde doelen in het belang van de inwoners. Het gaat over mensen. Mensen die zorg nodig hebben en die krijgen via de gemeente. Met dat doel voor ogen stelt Kempos, een vernieuwend onderzoeks- en advieskantoor, gemeenten in staat grip te houden op de uitgaven binnen het sociaal domein. Desgewenst tot op dossierniveau onderzoeken wij of de zorgaanbieder doet wat is overeengekomen.

Krijgt u waar u voor betaalt? Als de gemeente signalen krijgt, komt Kempos desgewenst in actie. Maar Kempos is ook beschikbaar om uw organisatie en processen verder te professionaliseren. Vanuit de gezamenlijke doelen kijkt Kempos daarbij ook naar het perspectief van de zorgaanbieder. Een contract afsluiten is één, een contract managen is iets anders. Er moet grip zijn op kwaliteit en transparantie, ook richting de gekozen volksvertegenwoordiging.

Negatieve beelden
Over het sociaal domein bestaan veel negatieve beelden. Sinds de grote transities lopen de begrotingstekorten van de gemeenten op. Zorgaanbieders zouden hoge winsten maken zonder de gewenste kwaliteit te leveren. Keukentafelgesprekken en strenger zijn aan de poort leveren misschien kostenbesparingen op, maar wat betekent dit voor de betrokkenen? En voor de zorgaanbieders van wie steeds meer lijkt te worden gevraagd voor steeds minder geld? Of is de werkelijkheid anders dan de beelden doen vermoeden?

Hoe zit het nou echt?
Onderzoek, leer en verbeter. Voor Kempos, van huis uit registeraccountants, geldt: meten is weten. En daar ondersteunen wij gemeenten bij. Ons onderzoek levert u concrete en heldere rapportages op. Dat geeft u inzicht in de kwaliteit van de zorgaanbieder waarmee u verder kunt.

Naast ondersteuning in de bedrijfsvoering levert Kempos de gemeenten op hoofdlijnen twee vormen van dienstverlening:

 • het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek (materiële controle);- Wij geven middels ons onderzoek u concrete en heldere rapportages waarmee u verder kan. U krijgt hiermee inzicht in de kwaliteit van de zorgaanbieder.
 • bijdragen en/of adviseren over het (proces naar) contractmanagement en kwaliteitsbeheersing.- Kempos ondersteunt dit proces vanaf het opstellen van een kwaliteitsraamwerk, het verwerken en interpreteren van signalen, advisering van het contractmanagement tot aan het uitvoeren van materiële controles. Het correct verwerken van ontvangen signalen is essentieel voor de controle en het toezicht op de zorgaanbieders.

Samen antwoorden vinden
Met maatwerk vinden wij samen met u de juiste aanpak, afhankelijk van aspecten als gekozen beleid, contractmanagement en bekostigingssystematiek. Met Kempos vindt u de juiste oplossingen vanuit een open en constructieve dialoog tussen gemeente en zorgaanbieder. Vanuit het gemeenschappelijke belang voor goede zorg tegen een betaalbare prijs, door betere afstemming en samenwerking. Het hoe bespreken we graag met u in een vrijblijvend (desgewenst online) gesprek.

Kempos en de stelselwijziging Wmo en Jeugdzorg
Vanaf 2015 zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden aangaande de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet van het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Deze stelselwijziging vraagt een enorme inspanning van de gemeenten om te zorgen voor een goede zorg voor een betaalbare prijs. Nog lang niet overal is de inrichting van de processen en bedrijfsvoering op orde. En dat los van de steeds pranger wordende vraag of de gemeenten de taken wel kunnen uitvoeren voor het geld dat ze van het Rijk ervoor krijgen.

Wat staat voor u als gemeente voorop? Beleid, bedrijfsvoering, sturing en verantwoording? Of allemaal. Wat zijn de belangrijkste speerpunten? Natuurlijk moet de gemeente grip houden omdat onbeheersbare zorguitgaven op termijn ook andere taken kunnen raken.

Deze uitdagingen vragen om:

 • optimalisering van de inrichting van de processen;
 • interne controle: is die afdoende en hoe zit het met het toepassen?;
 • gebruik maken van data-analyse in interne beheersing en controle;
 • (realistische) eisen contractmanagement;
 • bewaken van proces- en prestatieafspraken;
 • vaststellen rechtmatigheid van de bestedingen en geleverde zorg

Zie onder ogen op welke factoren je wel of geen invloed hebt. Precies daarmee onderscheidt Kempos zich; wij willen samen met de gemeenten én zorgaanbieders aan de kant van de cliënt staan. Daar ligt onze focus! Door gezamenlijk op te trekken met de betrokken partners wordt het hoofddoel behaald; goede zorg voor een betaalbare prijs.

Voor sturing en verantwoording is de gemeente meestal afhankelijk van informatie-achteraf van de zorgaanbieder. En dat geeft geen of onvoldoende inzicht in de kwaliteit. Kempos ondersteunt gemeente én zorgaanbieder om gezamenlijk het verantwoordings – en sturingsproces op te zetten, met instrumenten als interne controle en contractmanagement.

“Het staat als een paal boven water dat de gemeente grip moet krijgen op de zorguitgaven”

De rol van de gemeente

Relatie zorgaanbieder-gemeente.
De relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders is anders dan die tussen een doorsnee klant en een aannemer: u dient namelijk dezelfde doelen in het belang van de inwoners. Het gaat over mensen. Mensen die zorg nodig hebben en die krijgen via de gemeente. Met dat doel voor ogen stelt Kempos, een vernieuwend onderzoeks- en advieskantoor, gemeenten in staat grip te houden op de uitgaven binnen het sociaal domein. Desgewenst tot op dossierniveau onderzoeken wij of de zorgaanbieder doet wat is overeengekomen.

Krijgt u waar u voor betaalt? Als de gemeente signalen krijgt, komt Kempos desgewenst in actie. Maar Kempos is ook beschikbaar om uw organisatie en processen verder te professionaliseren. Vanuit de gezamenlijke doelen kijkt Kempos daarbij ook naar het perspectief van de zorgaanbieder. Een contract afsluiten is één, een contract managen is iets anders. Er moet grip zijn op kwaliteit en transparantie, ook richting de gekozen volksvertegenwoordiging.

Negatieve beelden
Over het sociaal domein bestaan veel negatieve beelden. Sinds de grote transities lopen de begrotingstekorten van de gemeenten op. Zorgaanbieders zouden hoge winsten maken zonder de gewenste kwaliteit te leveren. Keukentafelgesprekken en strenger zijn aan de poort leveren misschien kostenbesparingen op, maar wat betekent dit voor de betrokkenen? En voor de zorgaanbieders van wie steeds meer lijkt te worden gevraagd voor steeds minder geld? Of is de werkelijkheid anders dan de beelden doen vermoeden?

Hoe zit het nou echt?
Onderzoek, leer en verbeter. Voor Kempos, van huis uit registeraccountants, geldt: meten is weten. En daar ondersteunen wij gemeenten bij. Ons onderzoek levert u concrete en heldere rapportages op. Dat geeft u inzicht in de kwaliteit van de zorgaanbieder waarmee u verder kunt.

Naast ondersteuning in de bedrijfsvoering levert Kempos de gemeenten op hoofdlijnen twee vormen van dienstverlening:

 • het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek (materiële controle);- Wij geven middels ons onderzoek u concrete en heldere rapportages waarmee u verder kan. U krijgt hiermee inzicht in de kwaliteit van de zorgaanbieder.
 • bijdragen en/of adviseren over het (proces naar) contractmanagement en kwaliteitsbeheersing.- Kempos ondersteunt dit proces vanaf het opstellen van een kwaliteitsraamwerk, het verwerken en interpreteren van signalen, advisering van het contractmanagement tot aan het uitvoeren van materiële controles. Het correct verwerken van ontvangen signalen is essentieel voor de controle en het toezicht op de zorgaanbieders.

Samen antwoorden vinden
Met maatwerk vinden wij samen met u de juiste aanpak, afhankelijk van aspecten als gekozen beleid, contractmanagement en bekostigingssystematiek. Met Kempos vindt u de juiste oplossingen vanuit een open en constructieve dialoog tussen gemeente en zorgaanbieder. Vanuit het gemeenschappelijke belang voor goede zorg tegen een betaalbare prijs, door betere afstemming en samenwerking. Het hoe bespreken we graag met u in een vrijblijvend (desgewenst online) gesprek.

Kempos en de stelselwijziging Wmo en Jeugdzorg
Vanaf 2015 zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden aangaande de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet van het Rijk overgedragen aan de gemeenten. Deze stelselwijziging vraagt een enorme inspanning van de gemeenten om te zorgen voor een goede zorg voor een betaalbare prijs. Nog lang niet overal is de inrichting van de processen en bedrijfsvoering op orde. En dat los van de steeds pranger wordende vraag of de gemeenten de taken wel kunnen uitvoeren voor het geld dat ze van het Rijk ervoor krijgen.

Wat staat voor u als gemeente voorop? Beleid, bedrijfsvoering, sturing en verantwoording? Of allemaal. Wat zijn de belangrijkste speerpunten? Natuurlijk moet de gemeente grip houden omdat onbeheersbare zorguitgaven op termijn ook andere taken kunnen raken.

Deze uitdagingen vragen om:

 • optimalisering van de inrichting van de processen;
 • interne controle: is die afdoende en hoe zit het met het toepassen?;
 • gebruik maken van data-analyse in interne beheersing en controle;
 • (realistische) eisen contractmanagement;
 • bewaken van proces- en prestatieafspraken;
 • vaststellen rechtmatigheid van de bestedingen en geleverde zorg

Zie onder ogen op welke factoren je wel of geen invloed hebt. Precies daarmee onderscheidt Kempos zich; wij willen samen met de gemeenten én zorgaanbieders aan de kant van de cliënt staan. Daar ligt onze focus! Door gezamenlijk op te trekken met de betrokken partners wordt het hoofddoel behaald; goede zorg voor een betaalbare prijs.

Voor sturing en verantwoording is de gemeente meestal afhankelijk van informatie-achteraf van de zorgaanbieder. En dat geeft geen of onvoldoende inzicht in de kwaliteit. Kempos ondersteunt gemeente én zorgaanbieder om gezamenlijk het verantwoordings – en sturingsproces op te zetten, met instrumenten als interne controle en contractmanagement.

“Het staat als een paal boven water dat de gemeente grip moet krijgen op de zorguitgaven”

Bent u benieuwd naar onze visie?

Neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.