• Kempos - Wij zijn het kompas tussen Gemeentes & Zorgaanbieders

Materiële controle

Via media en andere kanalen bereiken de gemeenten allerlei signalen over zorgaanbieders. Bijvoorbeeld over onvoldoende of slechte zorg. Of over het schenden van financiële en contractuele afspraken. Bekend is ook dat wat in de verantwoordingsstukken staat niet lijkt te stroken met de beleving van de mensen die de zorg krijgen. Waar nodig moet de gemeente op deze signalen actie ondernemen en dat is het moment om Kempos in te schakelen.

Drie stappen in controles: formeel, materieel en detail.
De Wmo en de Jeugdwet bieden mogelijkheden voor het verrichten van nader onderzoek. Kempos kan alle controlemogelijkheden voor u uitvoeren.

Zo toetst formele controle in hoeverre de ontvangen declaratie in overeenstemming is met de voorwaarden uit de raamovereenkomst:

 •   gaat het om een cliënt waarvoor de gemeente verantwoordelijk is;
 •   mag de dienst geleverd worden door deze specifieke zorgaanbieder en is dat in overeenstemming met de raamovereenkomst en op grond van een geldige verwijzing;
 •   is het tarief overeenkomstig de raamovereenkomst?

Het kan zijn dat de formele controle onvoldoende duidelijkheid over het ontvangen signaal verschaft. De wetgever geeft ‘het college’ dan de mogelijkheid aanvullend onderzoek te (laten) doen: de materiële controle. Er moeten wel goede gronden voor zijn. Het college kan de controle uitbesteden aan een ‘aangewezen’ persoon, zoals Kempos.
Deze materiële controle verschaft meer duidelijkheid over de doelmatigheid, rechtmatigheid én de kwaliteit van de geleverde zorg. De wetgever heeft afgebakend wat kan worden onderzocht, namelijk in hoeverre de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie:

 •   aansluit bij de beschikking;
 • . valt binnen het eventueel afgegeven mandaat;
 • past binnen een verwijzing door een huisarts of medisch specialist of jeugdarts;
 •   aansluit op een door de gecertificeerde instelling genomen beschikking of aansluit op een rechterlijke uitspraak.

Als uit de materiële controle de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg niet is gebleken, kunnen wij een detailcontrole uitvoeren. Dossiers worden dan beoordeeld door onze daartoe bevoegde deskundige met een BIG-registratie.

Over alle uitgevoerde controles levert Kempos objectieve en onafhankelijke rapportages over de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg.

Een eenduidig antwoord op bovenstaande vragen is er niet. Dit is sterk afhankelijk van de volwassenheid van uw organisatie. Om grip te krijgen op de zorguitgaven, bent u sterk afhankelijk van externe, soms niet beïnvloedbare factoren. Door gezamenlijk op te trekken met de betrokken partners kan het gestelde doel behaald worden, namelijk; goede zorg voor een betaalbare prijs.

Kempos onderscheidt zich door ook actief de dialoog te zoeken met de betrokken partners, zoals zorgaanbieders. Louter sturen vanuit het gemeentelijk perspectief leidt niet tot de gewenste situatie. Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder.

Op het gebied van sturing en verantwoording bent u als gemeente afhankelijk van de input van de zorgaanbieder. Deze input is nu vaak achteraf en geeft geen inzichten in de kwaliteit. Kempos ondersteund zowel gemeente als zorgaanbieder om op dit de verbinding te zoeken om gezamenlijk het verwoordings- en sturingsproces op te zetten. Interne controle en contractmanagement spelen hierin een belangrijke rol.

“De materiële controle kan duidelijkheid verschaffen in de doelmatigheid en rechtmatigheid van geleverde zorg.”

Materiële controle

Via media en andere kanalen bereiken de gemeenten allerlei signalen over zorgaanbieders. Bijvoorbeeld over onvoldoende of slechte zorg. Of over het schenden van financiële en contractuele afspraken. Bekend is ook dat wat in de verantwoordingsstukken staat niet lijkt te stroken met de beleving van de mensen die de zorg krijgen. Waar nodig moet de gemeente op deze signalen actie ondernemen en dat is het moment om Kempos in te schakelen.

Drie stappen in controles: formeel, materieel en detail.
De Wmo en de Jeugdwet bieden mogelijkheden voor het verrichten van nader onderzoek. Kempos kan alle controlemogelijkheden voor u uitvoeren.

Zo toetst formele controle in hoeverre de ontvangen declaratie in overeenstemming is met de voorwaarden uit de raamovereenkomst:

 •   gaat het om een cliënt waarvoor de gemeente verantwoordelijk is;
 •   mag de dienst geleverd worden door deze specifieke zorgaanbieder en is dat in overeenstemming met de raamovereenkomst en op grond van een geldige verwijzing;
 •   is het tarief overeenkomstig de raamovereenkomst?

Het kan zijn dat de formele controle onvoldoende duidelijkheid over het ontvangen signaal verschaft. De wetgever geeft ‘het college’ dan de mogelijkheid aanvullend onderzoek te (laten) doen: de materiële controle. Er moeten wel goede gronden voor zijn. Het college kan de controle uitbesteden aan een ‘aangewezen’ persoon, zoals Kempos.
Deze materiële controle verschaft meer duidelijkheid over de doelmatigheid, rechtmatigheid én de kwaliteit van de geleverde zorg. De wetgever heeft afgebakend wat kan worden onderzocht, namelijk in hoeverre de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie:

 •   aansluit bij de beschikking;
 • . valt binnen het eventueel afgegeven mandaat;
 • past binnen een verwijzing door een huisarts of medisch specialist of jeugdarts;
 •   aansluit op een door de gecertificeerde instelling genomen beschikking of aansluit op een rechterlijke uitspraak.

Als uit de materiële controle de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg niet is gebleken, kunnen wij een detailcontrole uitvoeren. Dossiers worden dan beoordeeld door onze daartoe bevoegde deskundige met een BIG-registratie.

Over alle uitgevoerde controles levert Kempos objectieve en onafhankelijke rapportages over de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg.

Een eenduidig antwoord op bovenstaande vragen is er niet. Dit is sterk afhankelijk van de volwassenheid van uw organisatie. Om grip te krijgen op de zorguitgaven, bent u sterk afhankelijk van externe, soms niet beïnvloedbare factoren. Door gezamenlijk op te trekken met de betrokken partners kan het gestelde doel behaald worden, namelijk; goede zorg voor een betaalbare prijs.

Kempos onderscheidt zich door ook actief de dialoog te zoeken met de betrokken partners, zoals zorgaanbieders. Louter sturen vanuit het gemeentelijk perspectief leidt niet tot de gewenste situatie. Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder.

Op het gebied van sturing en verantwoording bent u als gemeente afhankelijk van de input van de zorgaanbieder. Deze input is nu vaak achteraf en geeft geen inzichten in de kwaliteit. Kempos ondersteund zowel gemeente als zorgaanbieder om op dit de verbinding te zoeken om gezamenlijk het verwoordings- en sturingsproces op te zetten. Interne controle en contractmanagement spelen hierin een belangrijke rol.

“De materiële controle kan duidelijkheid verschaffen in de doelmatigheid en rechtmatigheid van geleverde zorg.”

Bent u benieuwd naar onze visie?

Neemt u dan gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.